DyalCom.pl

Od 1993 do 2005 roku oficjalnym importerem produktów firmy AMPROBE   

                do Polski była polsko-niemiecka spółka joint-venture:

BEL j.v. Sp. z o.o.                        Labor5

W 2005 roku marka "AMPROBE" została przejęta przez FLUKE Corporation  a nasza Spółka BEL j.v. utraciła prawa wyłącznego importera i zgodnie z polityką firmy FLUKE stała się jednym z wielu dystrybutorów marki AMPROBE.

Od 1998 r. w naszym LABORATORIUM "BELABOR" wzorcujemy wszelkie mierniki wielkości elektrycznych

i wystawiamy czytelne, kolorowe (z wykresami) CERTYFIKATY KALIBRACJI

Działalność ta na tyle nam się rozwinęła, że po wydarzeniach z 2005 roku zrezygnowaliśmy z importu produktów marki AMPROBE a skupiliśmy się głównie na badaniu i certyfikacji mierników, opracowywaniu własnych, małoseryjnych produktów oraz sukcesywnej wyprzedaży nagromadzonych zapasów magazynowych amerykańskiej marki.

Lab_z_napisem_60
Stanowisko do wzorcowania mierników elektrycznych